Dierenartspraktijk

Goed licht voor de behandelend arts in de consultkamers waarbij gekeken wordt naar de lichtkleur en intensiteit. Hiermee kunt u veel beter waarnemen en voelt u zich nog fit aan het eind van de dag. Daarnaast zorgen we met lichtkleuren in de wachtkamer en andere ruimtes dat mens en dier zich op hun gemak voelen.

Kleur van het licht

Daglicht is geschikt om op meest objectieve manier de kleur in onze omgeving waar te nemen en vast te stellen. Maar daglicht is nooit constant qua kleurtemperatuur.'s Morgensvroeg is de kleur anders dan tegen de middag. In uw praktijk vergt het bepalen van de juiste kleur de nodige aandacht. Daarom is licht met een constante kleurtemperatuur en een hoogwaardig bereik in het volledige spectrum van groot belang.

Door uitgebalanceerde verlichting met onze volspectrumlampen is dus de kleurweergave van objecten veel beter. Onze lampen hebben dezelfde kleurtemperatuur als daglicht maar deze is hier wel constant, namelijk 5500 Kelvin.