Waarom onderhoud?

In uw werk worden hoge eisen gesteld aan uw ogen. Geconcentreerd bezig zijn in een klein werkveld vergt een inspannende waarneming. Daarom is goed en voldoende licht in uw praktijk van groot belang. Dat betekent immers het behoud van uw oogfuncties. Het adaptievermogen van uw ogen wordt minder zwaar op de proef gesteld als de lichtopbrengst en -spreiding in uw praktijk in balans is.

Omdat de lichtopbrengst van de toegepaste fluorescentiebuizen na verloop van tijd afneemt, is controle en onderhoud gewenst, om problemen voor te zijn. Ook voor andere apparatuur geldt immers dat een optimale werking gegarandeerd wordt, als er onderhoud plaatsvindt.

Met een onderhoudscontract van Lucas Verlichting, blijven lichtopbrengst en lichtspreiding op het gewenste niveau. Voordat we een onderhoudscontract met u afsluiten, voeren wij eerst een lichtmeting uit om te bepalen of de lichtsterkte op niveau en in balans is. Vervolgens inventariseren wij het aantal armaturen, fluorescentiebuizen en andere lichtbronnen en geven wij u vrijblijvend advies over uw verlichting. We kunnen naast de werkveldverlichting ook de algemene verlichting in het onderhoud betrekken. Tevens geven wij advies welke lampen u kunt laten vervangen voor een LED variant waarbij de lichtsterkte en kleur niet veranderd maar u wel bespaart in energie.

Onderhoudscontract

De onderhoudswerkzaamheden bestaan uit de volgende onderdelen:

- Lichtmeting: met een geijkte luxmeter wordt op verschillende punten in uw praktijk de lichtopbrengst gemeten. Die lichtopbrengst wordt uitgedrukt in de eenheid lux.
De aanbevolen hoeveelheid lux voor een optimale lichtverdeling in uw praktijk is ca. 20.000 lux onder de operatielamp, gemeten op een afstand van 70 cm. in het midden van de hoofdsteun. Rond de patiëntenstoel is de aanbevolen lichtsterkte ca. 2000 lux en in de rest van de praktijk 600 à 700 lux

- Schoonmaken van de armaturen
- Eventueel lichtmeting van de operatielamp
- Wanneer noodzakelijk, vervanging van de lampen

Na eventuele vervanging van kapotte of onvoldoende werkende volspectrum fluorescentie-buizen, garanderen wij een levensduur van 3 jaar. Als lampen zonder invloeden van buitenaf binnen die termijn kapot gaan, dan vervangen wij deze kosteloos.

Staar u niet blind op de verlichting in uw praktijk

Serviceonderhoud wordt eens in de drie jaar uitgevoerd.

U betaalt eens in de 3 jaar € 159.00 voor dit onderhoud
Toeslag € 25.00 per extra kamer boven 2
Dit onderhoud is inclusief montage.
Voorrijkosten € 60.00.

Op de lampen die worden vervangen heeft u met dit onderhoud 20% korting en garantie van 3 jaar.

Onderhoud aanvragen